VZP

Pohyb

Pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu a prevence nejrůznějších civilizačních onemocnění, která často vznikají z “výdobytků” moderní civilizace a s tím spojených zvýšených nároků na výkon, a to i ten pracovní. Obvykle tak nemáme čas ani energii na jakýkoliv pohyb. Málo pohybu a zvýšené psychické nároky často vedou k únavě a přejídání. A tak se dostáváme do nerovnováhy, přichází poruchy tělesného i duševního zdraví a řada tzv. civilizačních onemocnění je na světě.

Pravidelná pohybová aktivita je nejlepším a nejbezpečnějším preventivním nebo dokonce i léčebným prostředkem většiny „civilizačních onemocnění“,  o psychickém zdraví nemluvě. Při pohybu dochází k upravení výkyvů nálad a zmenšení depresí díky produkci endorfinů a enkefalinů, tak zvaných „hormonů radosti“.

Proto v rámci příspěvků z fondu prevence podporujeme pravidelný pohyb a přispíváme pouze na dlouhodobé aktivity, vyjma příspěvku pro klienty nad 65 let.


Kolik od nás můžete získat?

 500 Kč pro děti do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.

 1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku do 18 let na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru

 • organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola)
 • sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.
 • úhradu startovného nebo členského příspěvku
 • pro děti ve věku 15–18 let na úhradu permanentky za pohybové aktivity

Tip pro vás: Pro jednoleté dítě můžete v roce 2023 požádat o příspěvek až 1 500 Kč, a to do 1 roku věku 500 Kč například na plavání kojenců a následně po 1. narozeninách až 1 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti.

Příspěvek lze čerpat postupně.


 500 Kč pro dospělé ve věku 18–65 let, a to na

 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla – předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, startovné (např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, kruhový trénink, jóga)
 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie)

Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.

Pro vyplacení příspěvku je nutné předložit doklad nebo součet dokladů v celkové hodnotě minimálně 1 500 Kč.


500 Kč pro dospělé ve věku nad 65 let, a to na

 • pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu seniorů rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky, jóga)
 • zdravotní cvičení
 • pohybovou a sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie)
 • startovné a členské příspěvky

Příspěvek lze čerpat postupně.

V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity (jednotlivé doklady nemusí být na stejnou pohybovou aktivitu).

Tip pro vás: V kalendářním roce, kdy dovršíte 65 let, můžete při splnění stanovených podmínek (věk ke dni podání žádosti, minimální hodnota dokladů) požádat i o příspěvek na pohybovou aktivitu pro pojištěnce do 65 let.

Brožura příspěvků 2023 ke staženíŽádost o příspěvek 2023

Podmínky čerpání

1) obecné

 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti.

2) na co nelze čerpat

 • extrémní a nepojistitelné činnosti a sporty dle pojistných podmínek Pojišťovny VZP, a. s.
 • pohybové kurzy cvičení on-line
 • za dlouhodobou pohybovou aktivitu nelze považovat např. týdenní permanentku
 • na pronájem například hal, tělocvičen, tenisových kurtů apod.
 • na jednotlivé vstupenky vyjma příspěvků na pohyb seniorů
 • aktivity hrazené kartou Multisport
 • na rodinné a skupinové vstupné (nejsou akceptovány platební doklady za více osob, kde není možné identifikovat finanční částku za jednotlivce)

3) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení pohybové, sportovní nebo rekondiční aktivity (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady), lze využít vzor Potvrzení o úhradě pohybové aktivity
 • Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

Žádost je nutné podat nejpozději do 15. 12. 2023

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.