Výuka MŠ

 

Výuka dětí předškolního věku

Naše plavecká škola opět zahájila výuku dětí mateřských škol. Do této předplavecké výuky se zapojuje stále více mateřských škol. Pro tento výcvik se nejlépe osvědčil krytý plavecký bazén v Lázně Hodonín a po dokončení i krytí plavecký bazén v Hodoníně, kde je nejenom hluboký bazén, ale hlavně bazén plytký, který je pro tuto výuku ideální.

Cílem předplavecké výuky je seznámení dítěte s vodním prostředím. V této etapě nemáme a neurčujeme co dítě musí splnit. Jde nám především o to, získat u dítěte trvalejší vztah k vodě. Odbourat strach z toho, že se ocitá v jiném prostředí. To je pro začátečníka obrovské odhalování neznáma. Prostředí, které mu předkládáme má trojí podobu:

• poznává věci nad hladinou
• poznává věci na hladině
• poznává věci pod hladinou.


Tato tři specifika se snažíme dítěti co nejvíce přiblížit. K tomuto poznávacímu procesu používáme z 90% her. Těch 10% ponecháme cílenému a vědomému ovlivnění určitých plaveckých pohybů. Snažíme se sestavit každou hodinu tak, aby každá hra dítě co nejvíce zaujala a přitom splnila námi požadovaný úkol. K tomuto účelu si každý učitel volí odpovídající hry:

  • účelu si každý učitel volí odpovídající hry
• na splývání záda, břicho
• na pohyb po bazénu
• na pohyb nad a pod hladinou.

Cílem této etapy je pak připravit dítě pro vstup do velkého bazénu. U pokročilých dětí můžeme začít s výukou jednotlivých plaveckých způsobů.