Výuka ZŠ

 Probíhá ve dvou po sobě následujících ročnících ZŠ v rozsahu 20 hodin v každém.

První část povinné výuky

Cílem je vštěpovat žákům hygienické zásady, formou her postupně a nenásilně adaptovat žáky na vodní prostředí, učit žáky základním plaveckým dovednostem a to: plavecké dýchání, splývavá poloha na břichu a zádech, orientace pod vodou a skoky a pády do vody. Dále se žáci seznamují se základy plaveckých způsobů prsa, kraul a znak. V průběhu výuky se dozvídají jaké jsou zásady bezpečného plavání ve volné přírodě a přivolání pomoci.

Druhá část povinné výuky

 

V druhé části povinné výuky si žáci upevňují základní hygienické návyky, upevňují si a prohlubují základní plavecké dovednosti, které se naučili v první části povinné výuky a nově se učí startovní skok. Dále se dozvídají, proč je důležité umět se zanořit do určité hloubky a uplavat min. 2 metry pod vodou, což souvisí i se sebezáchrannou. Opakují si již naučené základy plaveckých způsobů, kde dbáme především na správné provedení plaveckých pohybů a to vše v souladu s individuálními schopnostmi jednotlivých žáků.