Příspěvek na plavání

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA PLAVÁNÍ HRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

VZP

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb

ČPZP

https://www.cpzp.cz/sport/

ZPMV

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/organizovane-plavani-pro-deti

RBP

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#

VOZP

https://www.vozp.cz/prispevek/plavani

OZP

https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-sportovni-aktivity