O nás

Něco málo z historie naší školy

Středisko plavecké výuky vzniklo v dubnu roku 1983, po dokončení krytého plaveckého bazénu v Hodoníně. Již ve školním roce 1983-1984 bylo do výuky plavání zapojeno 62 základních škol s celkovým počtem 2 822 žáků.

V roce 1990-1991 byla zahájena plavecká výuka i na krytém bazénu v Ratíškovicích a ve školním roce 1995-1996 se stal také bazén ve Bzenci již třetím pracovištěm plavecké školy.

Hlavní náplní naší plavecké školy je výuka plavání žáků základních škol, kde je plavání součástí tělesné výchovy. Vyučujeme převážně žáky 2. a 3. ročníků. Žáci 2.ročníku prochází tzv. základní etapou výuky, žáci 3.ročníku již zdokonalovacím plaveckým výcvikem.

Ve školním roce 2003-2004 jsme začali s výukou plavání dětí mateřských škol.

V letošním roce se plavecké výuky účastní okolo 3 800 žáků základních škol a dětí mateřských škol.