pro školy

Záznamový list třídy 1. ročník ZŠ (pokud jezdí více ročníků) PŘINÉST VYPLNĚNÝ NA 1. HODINU PLAVÁNÍ!!!

Záznamový list třídy ZŠ (povinná plavecká výuka) PŘINÉST VYPLNĚNÝ NA 1. HODINU PLAVÁNÍ!!!

Předávací protokol pro 1. ročník ZŠ (pokud jezdí více ročníků) PŘINÉST VYPLNĚNÝ NA 1. HODINU PLAVÁNÍ!!!

Předávací protokol (povinná plavecká výuka) PŘINÉST VYPLNĚNÝ NA 1. HODINU PLAVÁNÍ!!!ZŠ

Prohlášení zákonných zástupců ZŠ (ZŮSTÁVÁ PRO POTŘEBY ZŠ)

Povinnosti zúčastněných stran příl.3

Práva a povinnosti žáků příl.2

OSNOVY

Povinná plavecká výuka

OSNOVY pro první část povinné výuky plavání

OSNOVY pro druhou část povinné výuky plavání

Žáci s hendikepem

Pro žáky, kteří se účastní výuky plavání ve více ročnících

Žáci 1. třídy ZŠ

Žáci 4. – 5. tříd ZŠ

Žáci 6. – 9. tříd ZŠ

KLASIFIKACE

 

Klasifikace žáků s hendikepem